Здраве и красота от природата!

Вход  \/ 
x
x
x
Регистрация  \/ 
x

ДЕФИНИЦИИ по смисъла на тези общи условия
1. Платформа е интернет сайтът, домейна www.trapezata.net , марката, символите, текста, съдържанието и организацията на работа на сайта чрез представяне, получаване, обработване и връщане на информация по електронен път;
2. Продавач е лице, което предлага на сайта www.trapezata.net стока за продажба;
3. Купувач е лице, заявило по електронен път предложение за закупуване на стока, търгувана чрез www.trapezata.net;
4. Стока е вещ или съвкупност от вещи, които се излагат за продажба в платформата;
5. Приемане на заявка за покупка на стока, която се търгува на www.trapezata.net;
6. Доставяне на стоката до купувача.
7. Плащане е заплащането на сумата за придобиване на стоката от купувача на куриерската фирма при получаването и със съответната стокова разписка.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА
1. Стоката, представена на платформата, се предлага от името на продавача;
2. www.trapezata.net обявява характеристики, цени на стоката, предоставени от производителя и не носи отговорност за невярна, неточна, непълна, подвеждаша или заблуждаваща информация като си запазва правото да дава допълнителни указания към продажбата на стоката;
3. Показването на стока на платформата означава единствено, че посредникът дава масов достъп за предложения за продажба на стоката във вид, срок, цена при всякакви други уговорки, определени единствено от продавача;
4. На платформата не се извършват търгове.
ЗАЯВКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА
1. Всяко дееспособно лице може да прави заявки за закупуване на стока, която се търгува чрез платформата www.trapezata.net;
2. Заявката се подава по електронен път, което представлява: посочване на стоката и приемане на обявената цена. Заявката се счита дадена в момента на постъпването й в електронната система на платформата;
3. Приемането на заявката от посредника се удостоверява с електронно съобщение;
4. Не се приемат заявки за стоки, направени от малолетни или непълнолетни, за доставка до несъществуващи места или адреси.
ОТНОШЕНИЯ
1. По нареждане на продавача, посредникът може да възложи на трети лица (куриерска фирма) доставянето на стоката на купувача;
2. Доставка на стоката с наложен платеж от лицензирана куриерска фирма се извършва само след издаването на съответен данъчен документ (стокова разписка) фирма на купувача.
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
1. По въпросите, които не са уредени с тези общи условия, се прилага българското право и в частност правилата относно договора за посредничество;
2. Независимо от националността, седалището, адреса или местожителството на купувача, приложимо е единствено българското право.
ОБРАТНА ВРЪЗКА
1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „www.trapezata.net”, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация;
2. Връзка може да се осъществи на посочените имейл адреси в сайта, на телефон и през контактната форма.
ПРИЕМАНЕ НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. С подаване на заявка за показване на стока на платформата, продавачът заявява намерението си посредникът да посредничи за сключване на договор за продажба на стоката по електронен път;
2. С подаването на заявка за закупуване на стоката се счита, че купувачът приема тези общи условия;
3. Тези общи условия важат във вида, в който са публикуване на платформата. При използване на този сайт, Вие автоматично и съзнателно декларирате, че се съгласявате с тези условия;
4. Когато се регистрирате в електронния магазин, се съгласявате да получавате на електронната си поща рекламни брошури и/или известия от www.trapezata.net. Може да се откажете от получаване на брошури и/или известия по всяко време, чрез използването на интернет връзката: Unscribt /бутона „отписване”/, който се намира в получената брошура/известие. Можете да ни изпратите имейл на www.trapezata.net, в който да ни информирате, че не желаете да получавате брошура/известие и се отказвате и ние ще прекратим изпращането на рекламни брошури/известия. Ако направите поръчка, след като сте се отказали от получаване на брошури и/или известия, се счита, че отново се съгласявате да получавате брошури и/или известия. В брошурите е включена само рекламна информация, отнасяща се за артикулите, които се предлагат в онлайн платформата www.trapezata.net;
5. Сайтът съдържа информация единствено за лично ползване и целяща да демонстрира качествата на нашите продукти, без да дава право да се копират снимки;
6. Екипът на www.trapezata.net не носи никаква отговорност за вреди, възникнали от посещението и разглеждането на сайта;
7. Всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от вас чрез този сайт или във връзка с използването на този сайт, остават собственост на www.trapezata.net и в този смисъл не е ограничен в използването им и не е длъжен да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения;
8. Online магазин www.trapezata.net ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. www.trapezata.net уважава правото на личен живот на всеки свой потребител и зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, само на оторизирана куриерска фирма за доставка на заявен от вас продукт;
9. Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП), стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 10 дни след покупката, съгласно чл. 55 (1) от ЗЗП, като са спазени следните условия: състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушената опаковка).
Куриерските разходи по връщането на пратката са за сметка на клиента.
Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Клиентът е длъжен предварително да ни уведоми за неговото решение по телефон или еmail. Връщането на сумата става само с наложен платеж в рамките на 15 дни от датата на получаване на пратката. Не се възстановяват суми по банков път. В случай, че моделът, който сте получили, не Ви удовлетворява, можем да направим замяна с друг артикул от нашите колекции. За да бъдат върнати обратно закупените продукти за замяна, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката и етикета. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. За да бъде осъществена замяната на продукта е необходимо в пратката да поставите и стоковата разписка, която сте получили с пратката при доставката от куриера. При замяна на продукт клиентът поема куриерските разходи;
10. Стоките, които са изложени в сайта, са обект на продажба и са описани по вид и материал. Оnline магазинът не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно описанието на стоката.