Здраве и красота от природата!

Вход  \/ 
x
x
x
Регистрация  \/ 
x

Сайт

Сайт (5)

Петък, 09 Март 2018 08:43

Политика за защита на личните данни

Написана от

Уважаеми потребители,

Моля, имайте предвид, че от 25 май 2018 г. относно обработката на лични данни се прилага Регламентът на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз 2016/679 от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни.

По-долу ще откриете информация за правилата за обработка на личните Ви данни, които ние събираме при изпълнението на задължението, наложено от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), известен също с английското си съкращение GDPR (на английски: General Data Protection Regulation). Моля, прочетете ги - това няма да Ви отнеме повече от няколко минути.

Стремим се да предоставим всички средства за физическа, техническа и организационна защита на личните данни срещу тяхното случайно или умишлено унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване, използване или достъп, в съответствие с всички приложими закони.

Какво представляват личните данни?
Личните данни са информация за идентифициран или идентифицируем човек. Личните данни са например име и фамилия, имейл адрес или телефонен номер. По отношение на използването на нашия уеб сайт, ние различаваме такива категории лични данни, като например IP-адрес на потребителя, информация за предишната дейност на потребителя, информация, събрана чрез "бисквитки" и други подобни технологии. Ако "бисквитката" не съдържа лични данни, но е възможно да се събере информация от този файл с друга получена от Вас информация, т.е. ако е възможно да бъдете идентифицирани - тези "бисквитки" също са обект на защитата на личните данни.

Файлове с "бисквитки" и лични данни
Cookies, наричани по-нататък "бисквитки", са файлове, в които, когато разглеждате уеб страница, се записва информация, въвеждаща крайното устройство, т.е. компютър или смартфон. Тези файлове имат много функции: да позволяват на уебсайта да работи правилно, да активират предпочитанията на потребителя, както и да персонализират уебсайтовете по отношение на показваното съдържание и подходящите реклами.

Бисквитките могат да бъдат разграничени на такива, които съдържат лични данни и бисквитки, които не съдържат лични данни, в зависимост от дейността на потребителя на уебсайта и в зависимост от личните данни, предоставени на уебсайта.

Кой обработва личните ми данни?
Администратор на Вашите лични данни е Евро комюникейшънс ЕООД , регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 160133465, , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4002, бул. "Източен" № 80.
Евро комюникейшънс ЕООД е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Администратор на Вашите лични данни могат да бъдат и нашите доверени партньори, с които си сътрудничим, по-специално в областта на маркетинга.

Можете да се свържете с нас писмено, като използвате традиционната поща и на телефон: +359 879 690842 по електронна поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Въз основа на каква правна основа се извършва обработката?
ОРЗД посочва възможното правно основание, въз основа на което обработването на лични данни е законно. Това е необходимостта от обработка за изпълнение на договора, по който сте страна, необходимостта от обработка за цели, произтичащи от законни интереси, преследвани от администратора или от трета страна (по-специално маркетинг и реклама), както и Вашето съгласие за обработката на Вашите лични данни. Това са независими, функциониращи правни основания.

Защо личните ми данни се обработват?
Вашите данни се обработват за маркетингови и аналитични цели. Ние персонализираме съдържанието и рекламите и анализираме активността в уебсайта и в Интернет. Един от начините, по който обработваме личните данни, е така нареченото профилиране, което се основава на факта, че можем да създаваме предпочитания за Вас въз основа на Вашите данни и след това да коригираме съдържанието на показваните реклами според нуждите и интересите Ви. Уведомяваме Ви, че не взимаме автоматизирани решения, включително въз основа на профилирането.

Подобно на повечето онлайн компании, ние използваме помощта на други субекти в нашите операции, която често включва прехвърлянето на Вашите лични данни. Във връзка с горното, ако е необходимо, ние предаваме Вашите лични данни на доверените си партньори, чийто пълен списък може да видите, като кликнете върху бутона "Разширени настройки".

Ние не обработваме конкретни категории лични данни или лични данни относно присъди и нарушения на закона или свързаните с тях мерки за сигурност. Специфичните категории данни включват: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или идеологически убеждения, членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни за физическо лице с неидентифицируемо идентифициране или данни за здравето, сексуалността или сексуалната ориентация на това лице.

За какъв период ще бъдат обработвани данните ми?
Вашите лични данни ще бъдат обработвани в случай на обработка на лични данни въз основа на съгласие, докато то не бъде оттеглено. Личните данни ще бъдат обработвани и за периода, необходим за постигане на посочените по-горе цели, а след този период до момента на предписване на всякакви претенции или до изтичане на задълженията за съхранение на данни, произтичащи от разпоредбите на закона.

Ако обработването на Вашите данни се извършва въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, без да се засяга законността на обработката, която е направена въз основа на съгласието преди нейното оттегляне.

Какви права имам във връзка с обработката на моите лични данни?
Във връзка с обработката на личните Ви данни имате право на:

- достъп до Вашите лични данни;
- коригиране на Вашите лични данни;
- изтриване на личните Ви данни;
- ограничения върху обработката на Вашите лични данни;
- възражение срещу обработката на Вашите лични данни;
- прехвърлянето на Вашите лични данни;
- подаване на жалба до надзорния орган.

Ако обработваме личните Ви данни въз основа на обоснованите интереси на администратора (например за маркетингови цели), ние няма да ги обработваме за посочените цели, ако възразявате срещу подобна обработка. Имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработването на лични данни, ако: (1) обработката на Вашите лични данни се основава на легитимен интерес или за статистически цели и възражението е оправдано от конкретната ситуация, в която сте били или (2) Вашите лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, включително профилиране, доколкото обработката е свързана с такъв директен маркетинг. Можете да изпратите възражението си по имейл .

За повече информация как да упражните правата си, посочени по-горе, можете да се свържете с администратора на личните данни на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Съгласие
Ако сте съгласни с обработването от trapezata.net и неговите доверени партньори на Вашите лични данни, получени във връзка с използването на нашия сайт и нашите интернет приложения или такива на нашите доверени партньори, включително обработка на лични данни, съдържащи се в "бисквитките", съхранение на информация или достъп до информация, която вече е съхранена в телекомуникационното крайно оборудване на абоната или крайния потребител (напр. Вашия компютър, лаптоп, смартфон) кликнете върху бутона "към Trapezata.net".

Петък, 09 Март 2018 08:42

Общи условия

Написана от

ДЕФИНИЦИИ по смисъла на тези общи условия
1. Платформа е интернет сайтът, домейна www.trapezata.net , марката, символите, текста, съдържанието и организацията на работа на сайта чрез представяне, получаване, обработване и връщане на информация по електронен път;
2. Продавач е лице, което предлага на сайта www.trapezata.net стока за продажба;
3. Купувач е лице, заявило по електронен път предложение за закупуване на стока, търгувана чрез www.trapezata.net;
4. Стока е вещ или съвкупност от вещи, които се излагат за продажба в платформата;
5. Приемане на заявка за покупка на стока, която се търгува на www.trapezata.net;
6. Доставяне на стоката до купувача.
7. Плащане е заплащането на сумата за придобиване на стоката от купувача на куриерската фирма при получаването и със съответната стокова разписка.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА
1. Стоката, представена на платформата, се предлага от името на продавача;
2. www.trapezata.net обявява характеристики, цени на стоката, предоставени от производителя и не носи отговорност за невярна, неточна, непълна, подвеждаша или заблуждаваща информация като си запазва правото да дава допълнителни указания към продажбата на стоката;
3. Показването на стока на платформата означава единствено, че посредникът дава масов достъп за предложения за продажба на стоката във вид, срок, цена при всякакви други уговорки, определени единствено от продавача;
4. На платформата не се извършват търгове.
ЗАЯВКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА
1. Всяко дееспособно лице може да прави заявки за закупуване на стока, която се търгува чрез платформата www.trapezata.net;
2. Заявката се подава по електронен път, което представлява: посочване на стоката и приемане на обявената цена. Заявката се счита дадена в момента на постъпването й в електронната система на платформата;
3. Приемането на заявката от посредника се удостоверява с електронно съобщение;
4. Не се приемат заявки за стоки, направени от малолетни или непълнолетни, за доставка до несъществуващи места или адреси.
ОТНОШЕНИЯ
1. По нареждане на продавача, посредникът може да възложи на трети лица (куриерска фирма) доставянето на стоката на купувача;
2. Доставка на стоката с наложен платеж от лицензирана куриерска фирма се извършва само след издаването на съответен данъчен документ (стокова разписка) фирма на купувача.
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
1. По въпросите, които не са уредени с тези общи условия, се прилага българското право и в частност правилата относно договора за посредничество;
2. Независимо от националността, седалището, адреса или местожителството на купувача, приложимо е единствено българското право.
ОБРАТНА ВРЪЗКА
1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „www.trapezata.net”, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация;
2. Връзка може да се осъществи на посочените имейл адреси в сайта, на телефон и през контактната форма.
ПРИЕМАНЕ НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. С подаване на заявка за показване на стока на платформата, продавачът заявява намерението си посредникът да посредничи за сключване на договор за продажба на стоката по електронен път;
2. С подаването на заявка за закупуване на стоката се счита, че купувачът приема тези общи условия;
3. Тези общи условия важат във вида, в който са публикуване на платформата. При използване на този сайт, Вие автоматично и съзнателно декларирате, че се съгласявате с тези условия;
4. Когато се регистрирате в електронния магазин, се съгласявате да получавате на електронната си поща рекламни брошури и/или известия от www.trapezata.net. Може да се откажете от получаване на брошури и/или известия по всяко време, чрез използването на интернет връзката: Unscribt /бутона „отписване”/, който се намира в получената брошура/известие. Можете да ни изпратите имейл на www.trapezata.net, в който да ни информирате, че не желаете да получавате брошура/известие и се отказвате и ние ще прекратим изпращането на рекламни брошури/известия. Ако направите поръчка, след като сте се отказали от получаване на брошури и/или известия, се счита, че отново се съгласявате да получавате брошури и/или известия. В брошурите е включена само рекламна информация, отнасяща се за артикулите, които се предлагат в онлайн платформата www.trapezata.net;
5. Сайтът съдържа информация единствено за лично ползване и целяща да демонстрира качествата на нашите продукти, без да дава право да се копират снимки;
6. Екипът на www.trapezata.net не носи никаква отговорност за вреди, възникнали от посещението и разглеждането на сайта;
7. Всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от вас чрез този сайт или във връзка с използването на този сайт, остават собственост на www.trapezata.net и в този смисъл не е ограничен в използването им и не е длъжен да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения;
8. Online магазин www.trapezata.net ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. www.trapezata.net уважава правото на личен живот на всеки свой потребител и зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, само на оторизирана куриерска фирма за доставка на заявен от вас продукт;
9. Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП), стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 10 дни след покупката, съгласно чл. 55 (1) от ЗЗП, като са спазени следните условия: състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушената опаковка).
Куриерските разходи по връщането на пратката са за сметка на клиента.
Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Клиентът е длъжен предварително да ни уведоми за неговото решение по телефон или еmail. Връщането на сумата става само с наложен платеж в рамките на 15 дни от датата на получаване на пратката. Не се възстановяват суми по банков път. В случай, че моделът, който сте получили, не Ви удовлетворява, можем да направим замяна с друг артикул от нашите колекции. За да бъдат върнати обратно закупените продукти за замяна, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката и етикета. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. За да бъде осъществена замяната на продукта е необходимо в пратката да поставите и стоковата разписка, която сте получили с пратката при доставката от куриера. При замяна на продукт клиентът поема куриерските разходи;
10. Стоките, които са изложени в сайта, са обект на продажба и са описани по вид и материал. Оnline магазинът не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно описанието на стоката.

Петък, 09 Март 2018 08:40

Доставка и плащане

Написана от

Доставка се извършва в период между 6 и 14 работни дни. В изключително лоши атмосферни условия или поради извънредни ситуации, свързани с логистиката, срокът може да бъде удължен до 21 работни дни. Съгласно член 103б.(1) от ЗЗП, предвидения максимален срок за доставка на Стоките е 30 дни, считано от сключването на договора.

Доставката се извършва чрез фирма Еконт до офис или до предоставен от Вас адрес. Цената на доставката е според тарифата на Еконт към момента.
За поръчки на стойност над 70 лв доставката е безплатна!

Условия за връщане на закупената стока

Съгласно ЗЗП, Вие имате право да върнете закупената стока в 14 - дневен срок от получаването ѝ . Продуктите трябва да са с ненарушена опаковка. Разходите по връщане на стока са за сметка на клиента.

Неделя, 15 Октомври 2017 11:48

За нас

Написана от

„Трапезата” е проект на "Евро комюникейшънс" ЕООД и един опит да погледнем на храната по нов начин. Освен че е удоволствие за рецепторите ни, храната може да се превърне както в най-големия ни враг, така и да бъде наш добър приятел, ако правилно я подбираме и приготвяме. Създателите на сайта изповядват философията, че храната може да се превърне в най-доброто лекарство за хора със здравословни проблеми и отклонения в теглото. Чистата храна и съприкосновението с природата може да подобрят качествено живота ви.  Жeлaниeтo нa eĸипa, ĸoйто cъздaдe „Трапезата”, e дa пoмaгa нa xopaтa и дa дaвa пoлeзнa инфopмaция за продукти, които влияят положително на организма и имат добър ефект върху човешкото здраве. Tyĸ щe oтĸpиeтe продуктов каталог на paзлични натурални и диетични продукти, които ние самите сме ползвали и горещо препоръчваме. Сайтът съдържа здравословни peцeпти от световната кухня, информация за диетични режими и много полезна информация.

Цeлтa ни e дa Bи дa дaдeм cтимyл дa пocтигнeтe своя вътрешен баланс, дa имaтe блecтящo здpaвe и caмoчyвcтвиe. Bяpвaмe, чe c пoдxoдящ нaчин нa xpaнeнe, бeз глaдyвaнe и c индивидуално подбран спортен режим, всеки мoжe дa пocтигнe оптималното за своето здраве.
Ежедневно се публикуват нови сведения в областта на храненето, актуална информация и образователно съдържание. Опитали сме се да ви предложим най-важното най-новото и най-ценното, което трябва да знаете. Оттам нататък изборът е само ваш. .

Сряда, 24 Юни 2015 10:18

Контакти

Написана от